Žádanka k návštěvě centra výchovně vzdělávacích služeb.


Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Bydliště
Město, adresa, PSČ
Státní občanství
Pokud má dítě dvojí občanství, upřednostní se české, dále občanství států EU.
Mateřský jazyk
Kód zdrav. pojišťovny
Jiná pojišťovna
Název MŠ, ZŠ nebo SŠ kterou dítě navštěvuje
V případě ZŠ a SŠ uveďte prosím do které třídy
Žadatel - zákonný zástupce
Jméno a příjmení
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon
Důvod návštěvy Výchovné nebo výukové obtíže.
Preferuji pozvání