Jak se k nám přihlásit:

  1. Vyplňte prosím přihlášku
  2. Odešlete ji stisknutím tlačítka
  3. Na základě doručené přihlášky se vám ozveme a domluvíme si s Vámi schůzku. Přihláška je nezávazná, zatím slouží pouze k tomu, abychom Vás kontaktovali a setkali se s Vámi.
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Bydliště
Město, adresa, PSČ
Státní občanství
Pokud má dítě dvojí občanství, upřednostní se české, dále občanství států EU.
Mateřský jazyk
Kód zdrav. pojišťovny
Jiná pojišťovna
Nástup dítěte do MŠ od
Počet dnů docházky
Menší počet dní lze dohodnout pouze v průběhu roku, pokud nejsou všechny dny naplněné.
Vyplňte alespon jednoho z rodičů nebo zakonného zástupce
Jméno a příjmení
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon
Poznámka