Josefínka Brno: Náš tým

Zora Pardyová

Ředitelka MŠ a učitela ve třídě Lvíčat
Absolventka Střední pedagogické školy v Brně, obor učitelství. Praxe v oboru 10 let. V září 2012 založila školku Josefínku s přáním nabídnout rodičům a jejich dětem menší kolektiv  připomínající rodinné prostředí, kde by se lépe aplikoval respektující a individuální přístup k dětem. Svoje vzdělání doplňuje absolvováním akreditovaných kurzů. Má kvalifikaci pro práci logopedického asistenta, pedagogickou diagnostiku předškolních dětí a školní zralost. Absolventka metody prof. Hejného, NTC systémy učení pod záštitou MENSA ČR atd.


Mgr. Eva Matušková

Učitelka ve třídě Lvíčat,
Vystudovala SZŠ obor: Dětská sestra, poté na FFUK Praha získala titul Mgr. v oboru -  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, pedagogika a ošetřovatelství. Na SZŠ učila 15 let, poté si doplnila kvalifikační předpoklady pro práci v mateřské škole studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky na SPgŠ Přerov. V mateřské škole učí 6 let. Svoje vzdělání doplňuje absolvováním akreditovaných kurzů, mimo jiné má i kvalifikaci pro práci logopedického asistenta, pedagogickou diagnostiku předškolních dětí a školní zralost.


 

Aneta Mitášová

Učitelka ve třídě Medvíďat
Absolventka Střední pedagogické školy v Brně, obor učitelství.
Pedagogická praxe v délce 6 let

 

Mgr. Šárka Hanáková

Učitelka ve třídě Medvíďat
Absolventka speciální pedagogiky, obor logopedie a poruchy učení. Před mateřskou dovolenou pracovala jako třídní učitelka na prvním stupni. Po mateřské dovolené nastoupila jako asistentka pedagoga v MŠ, kde pečovala o chlapce s Aspergerovým syndromem. V naší mateřské škole pracuje od září 2017 ve třídě „Medvíďat“, ve třídě vede i logopedický kroužek, zaměřený na logopedickou prevenci.

 

Andrea Švábenská

Provozní  a zaměstnanec školní jídelny - výdejny
V naší školce pracuje od září 2016. Zodpovídá za kvalitu a estetický vzhled podávaného jídla, provoz, čistotu a údržbu výdejny,  odhlašování a evidenci stravy, komunikuje s dodavatelem stravy do MŠ. Pomáhá u dětí s převlékáním, stolováním, hygienou apod. Stará se o provozní záležitosti školky.

 

Sylva Najmanová

Úklid školky
Zajišťuje večerní úklid MŠ, v případě potřeby jako bývalá zdravotní sestra nám pomáhá s dětmi. V současné době je již v důchodu.