O mateřské školce Josefínce

Akreditace MŠMT

Škola je zařazena do sítě škol a školských zařízení rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Splňuje tím veškeré nároky na bezpečnost a hygienu prostor i provozu školy schválený příslušným Stavebním úřadem a Stanicí hygienické kontroly a zaručuje plně odborný pedagogický personál dodržující schválený vzdělávací program.
Co musí dodržovat akreditovaná školka?
Personál musí být odborně vzdělaný podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Musí dodržovat legislativu i další pravidla (Školský zákon, Rámcový vzdělávací plán, BOZP, apod.).
Podléhá kontrole České školní inspekce.
Podléhá kontrolám ze strany Krajské hygienické stanice, Hasičů, Stavebního úřadu, Krajského úřadu.

Naše školka dětem nabízí vzdělávání směřující k zajištění znalostí a dovedností pro zdárný přechod do ZŠ. Vzdělávání je podpořeno intenzivnější a individuálnější prací s dětmi vzhledem k malému kolektivu (max. 10 dětí ve třídě).

Školka je mimo jiné zaměřena na: