Ceník - poradna

Konzultace (výukové, výchovné a psychické obtíže)

Následná logopedická péče

Reedukační péče (náprava poruch učení - čtení, psaní, matematika)

Výuka angličtiny a němčiny pro žáky s poruchou učení