Ceník pro školní rok 2017/18

Měsíční paušální platba školného na 5 dnů v týdnu je stanovena na 8.600 Kč

V případě potřeby lze sjednat i menší počet dnů docházky (minimum 3 dny).
Dny docházky jsou pevně stanoveny a nelze je v průběhu týdne libovolně měnit.
Po dohodě lze počet dnů navýšit.

Měsíční paušální platba školného na 4 dny v týdnu je stanovena na 8.000 Kč

Měsíční paušální platba školného na 3 dny v týdnu je stanovena na 6.600 Kč

Odečet části školného z daní
Od února nám můžete zasílat nebo předat paní učitelce vyplněný formulář, který najdete na našich stránkách http://msjosefinka.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni (Formulář pro daňovou úlevu) a my Vám formulář potvrdíme.

ŠKOLNÉ ZAHRNUJE:

PRO NAŠE PŘEDŠKOLÁKY ZDARMA POSKYTUJEME:

ŠKOLNÉ NEZAHRNUJE:

STRAVNÉ
Stravné je řešeno samostatnou úplatou na základě ceníku dodavatele stravy. Pro školní rok 2016/17 stravné/den 54 Kč. Pro následující školní rok bude částka zveřejněna nejpozději do konce srpna.

ZÁPISNÉ
Zápisné se hradí na každý další školní rok, pro který chcete zajistit místo ve školce pro Vaše dítě. Výše zápisného je vždy 2.000Kč, bez ohledu na počet sourozenců, kteří jsou v jednom školním roce v MŠ.

KROUŽKY A AKTIVITY PRO DĚTI NAD RÁMEC ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Na každý školní rok vybíráme placené kroužky a aktivity, které by mohly být pro Vaše děti zajímavé a přínosné. Náš školní vzdělávací program je sice dostatečně bohatý, ale pokud budete mít zájem, je i tato možnost. Tato částka se platí zvlášť, mimo měsíční paušály.

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY PRO RODIČE
Výběr možných aktivit a ceny Vám sdělíme na začátku školního roku.

DOPLATKY POTŘEBNÉ PRO REALIZACI NĚKTERÝCH AKTIVIT
Tyto doplatky s Vámi předem konzultujeme. Jde například o materiál pro předškoláky k ESS, se kterým pracujete s dětmi doma (cca 500 Kč), v případě potřeby doplatek za dopravu na plavecký bazén (cca 60 Kč 1 lekce) apod.