Vítáme vás na stránkách MŠ Josefínka.

Motto: "Všechno sebou samo plyň, násilně si nic nevymáhej" J.A.Komenský
Všechno učení se má díti líbezně, podobné hře, či kratochvíli, bez jakéhokoliv nucení. Komenský také doporučuje vychovávat „hlavu, srdce, jazyk a ruku“, to je cesta k všestrannému a zkušenostnímu působení na děti. Učitelka v naší mateřské škole se stává především partnerem a poradcem dítěte, pozorovatelem i terapeutem.

Posláním mateřské školy Josefínky je vytvořit dětem přátelské a láskyplné prostředí. Vždyť své jméno "Josefínka" dostala po babičce majitelky školky, která nikdy nezapomene na pocit lásky, jistoty a bezpečí, když ji babička Josefa objímala. Naším přáním je, aby se i děti ve škole Josefínce takto cítily.

K dispozici jsou dětem 2 třídy s kapacitou 10 dětí ve třídě, každá třída má svoje sociální zázemí a šatnu. Za školou je zahrada s pískovištěm, skluzavkou a houpačkou. Vybavení školy i zahrady odpovídá zákonným normám o hygieně a bezpečnosti. V suterénu je sauna. Školu Josefínku jsme slavnostně otevřeli 13.9.2012.

Škola Josefínka se náchází  v městské části Brno-Žabovřesky, kousek od centra, s dobrou dopravní dostupností a s možností parkování přímo u budovy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kolektiv MŠ Josefínka